עב
_fontsize
_colorchange
_accesskey
_accesskey1
_accesskey2
_accesskey3
_accessibility_site

טבלאות עומס - קורות אאשטו

טבלאות עומס שימושי לקורה אאשטו 3, בגובה 114 ס"מ 

מפתח (m) / עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי) ton/m

מרכז דריכה בס"מ

סה"כ דריכה עליונה סה"כ דריכה תחתונה טיפוס

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.2

2.6

3.2

3.9

4.7

5.8

7.3

9.3

12.0

16.0

20.6

2T1/2“

12T1/2“

AASHTO-3-1

 

 

 

0.6

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.8

2.2

2.6

3.0

3.5

4.2

5.0

 

 

 

 

 

 

18.2

2T1/2“

16T1/2“

AASHTO-3-2

 

0.6

0.8

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

2.0

2.3

2.7

3.1

3.6

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7

2T1/2“

20T1/2“

AASHTO-3-3

 

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.3

2.7

3.1

3.5

4.1

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

4T1/2“

24T1/2“

AASHTO-3-4

טבלאות עומס שימושי לקורה אאשטו 4, בגובה 137 ס"מ 

מפתח (m) / עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי) ton/m

מרכז דריכה בס"מ 

סה"כ דריכה עליונה סה"כ דריכה תחתונה טיפוס

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.9

2.2

2.7

3.2

3.9

4.6

5.6

6.7

8.2

20.5

2T1/2“

16T1/2“

AASHTO-4-1

 

 

 

0.6

0.7

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.1

2.5

2.9

3.4

4.0

4.6

5.4

6.3

7.4

 

 

17.9

2T1/2“

22T1/2“

AASHTO-4-2

 

 

0.7

0.8

1.0

1.2

1.4

1.7

2.0

2.2

2.5

2.9

3.3

3.8

4.3

5.0

 

 

 

 

 

 

17.2

2T1/2“

29T1/2“

AASHTO-4-3

 

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.6

2.9

3.3

3.7

4.2

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

22.7

4T1/2“

39T1/2“

AASHTO-4-4